زائده عدسی استخوانچه سندانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
پایک قدامی استخوانچه رکابی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

استخوانچه رکابی


Stapes :
A bone in the middle ear which is involved in the conduction of sound vibrations to the inner ear

:استخوانچه رکابی
استخوانی در گوش میانی که در انتقال ارتعاش به گوش داخلی نقش دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *