ستون خاکستری خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
فانیکولوس خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ستون خاکستری قدامی


Anterior gray column:
Contains motor neurons that affect the skeletal muscles

:ستون خاکستری قدامی
شامل اعصاب حرکتی موثر بر عضلات اسکلتی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *