ستون خاکستری قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
فانیکولوس قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

فانیکولوس خلفی


Posterior funiculus:
A longitudinal division on each side of the spinal cord that comprises white matter between the dorsal root and the posterior median sulcus

:فانیکولوس خلفی
بخشی طولی در هر سمت طناب نخاعی است که حاوی ماده سفید است که بین ریشه خلفی و شیار میانی خلفی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *