زائده ی پیشانی فک فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
توبر فرونتال
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

ستیغ اشکی قدامی

ستیغ اشکی قدامی


Anterior lacrimal crest:
Bony projection on the frontal process of maxilla in the skull

ستیغ اشکی قدامی:

برآمدگی استخوانی روی زائده ی پیشانی فک بالا در جمجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *