سینوس فک بالا
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
ستیغ اشکی قدامی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

زائده ی پیشانی فک فوقانی

زائده ی پیشانی فک بالا


Frontal process of maxilla:
The upward extension from the body of the maxilla, which articulates with the frontal bone

زائده ی پیشانی فک فوقانی:

گسترش فوقانی تنه ی فک بالا که با استخوان پیشانی مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *