کانال مرکزی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شاخ خلفی عصب نخاعی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شکاف میانی قدامی


Anterior median fissure:
Groove along the anterior midline of the spinal cord that incompletely divides it into symmetrical halves

:شکاف میانی قدامی
ناودانی در طول خط میانی قدامی طناب نخاعی که به طور ناکامل آن را به دو نیمه مساوی تقسیم می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *