شیار میانی خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شکاف میانی قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

کانال مرکزی


Central canal:
Minute canal running through the gray matter of the whole length of the spinal cord

:کانال مرکزی
کانالی کوچک که در تمام طول طناب نخاعی در ماده خاکستری قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *