فانیکولوس خارجی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
کانال مرکزی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شیار میانی خلفی


Posterior median sulcus:
Shallow groove along the midline of the posterior part of the spinal cord that separates the two posterior funiculi

:شیار میانی خلفی
ناودانی کم عمق در امتداد خط میانی بخش خلفی طناب نخاعی است که دو فانیکولوس خلفی را از هم جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *