فانیکولوس قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شیار میانی خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

فانیکولوس خارجی


Lateral funiculus:
A longitudinal division on each side of the spinal cord that comprises white matter between the dorsal and ventral roots

:فانیکولوس خارجی
بخشی طولی در هر سمت طناب نخاعی است که حاوی ماده سفید بین شکاف میانی قدامی و ریشه قدامی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *