کونکا
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
آنتی تراگوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

آنتی هلیکسAntihelix :
Is a curved prominence of cartilage parallel with and in front of the helix

:آنتی هلیکس
برجستگی منحنی شکلی از جنس غضروف که موازی و جلوی هلیکس قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *