سوراخ مروی
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
سگمان های لوب فوقانی ریه راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سوراخ آئورتی


Aortic hiatus:
Is a hole in the diaphragm. It is the lowest and most posterior of the large apertures. It is located approximately at the level of the twelfth thoracic vertebra

:سوراخ آئورتی
سوراخی در دیافراگم است که پایین ترین و خلفی ترین سوراخ بزرگ در دیافراگم می باشد. این سوراخ تقریبا در سطح دوازدهمین مهره ی سینه ای قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *