سوراخ بزرگ سیاهرگی
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
سوراخ آئورتی
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سوراخ مروی


Esophageal hiatus:
Is an opening in the diaphragm through which the esophagus and the vagus nerve pass. It is located in the right crus approximately at level of the tenth thoracic vertebra

:سوراخ مروی
سوراخی در دیافراگم است که مری و عصب واگ از آن عبور می کنند. این سوراخ در ستون دیافراگمی راست قرار داشته و در سطح دهمین مهره سینه ای قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *