ستون دیافراگمی چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
سوراخ مروی
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سوراخ بزرگ سیاهرگی


Vena caval foramen:
Is one of the three major apertures in the diaphragm. It is the highest of the three and situated at the level of T8-9. It is placed at the junction of the right and middle leaflets of the central tendon

:سوراخ بزرگ سیاهرگی
یکی از سه سوراخ اصلی در دیافراگم است. این سوراخها از سه سوراخ دیگر بالاتر بوده و در سطح تی ۹ – تی ۸ قرار دارد. این سوراخ در محل اتصال برگه راست و میانی تاندون مرکزی دیافراگم قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *