ستون دیافراگمی راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
سوراخ بزرگ سیاهرگی
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

ستون دیافراگمی چپ


Left crus of diaphragm:
Arises from the front of the bodies and intervertebral fibrocartilages of the upper two lumbar vertebrae

:ستون دیافراگمی چپ
به قدام تنه و غضروف فیبری بین مهره های دو مهره فوقانی کمری متصل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *