شریان های بین لوبی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
شریان بین لوبولی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

شریان قوسی


Arcuate artery :
They are located at the border of the renal cortex and renal medulla

:شریان قوسی
این شریان ها در مرز بین قشر و مدولای کلیه قرار می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *