هرم کلیوی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
شریان قوسی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

شریان های بین لوبی


Interlobar arteries :
Come off the segmental arteries. They pass between the lobes of the kidney

:شریان های بین لوبی
از شریان های سگمنتال جدا می شوند. آنها بین لوبهای کلیه قرار می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *