شریان تیروئید تحتانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان حنجره ای فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان گردنی صعودی


Ascending cervical artery:
A small artery that ascends medial to the phrenic nerve on the prevertebral fascia

:شریان گردنی صعودی
شریانی کوچک است که در داخل عصب فرنیک در فاسیای پره ورتبرال صعود می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *