شریان گردنی صعودی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان سینه ای داخلی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان حنجره ای فوقانی
Superior laryngeal artery:
A branch of the superior thyroid artery that pierces the thyrohyoid membranein company with the internal laryngeal nerve, and supplies the muscles, mucous membrane, and glands of the larynx.

:شریان حنجره ای فوقانی
یک شاخه از شریان تیروئیدی فوقانی که همراه با عصب حنجره ای داخلی غشای تیروهیوئید را سوراخ می کند و به عضلات، غشای مخاطی و غدد حنجره خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *