شریان حنجره ای فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
گانگلیون ریشه خلفی (نخاعی)
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان سینه ای داخلی


Internal thoracic artery:
Arises from the first part of the subclavian artery in the base of the neck and supplies the anterior body wall

:شریان سینه ای داخلی
از اولین بخش شریان ساب کلاوین در قاعده گردن منشا می گیرد و دیواره قدامی بدن را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *