ستیغ پس سری خارجی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
زائده ی کورونوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

تنه فک تحتانی

تنه فک پایین


body of mandible:
Curved somewhat like a horseshoe and has two surfaces and two borders

تنه فک تحتانی:

منحنی نعل اسبی شکلی که دو سطح و دو کناره دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *