خط پس سری تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تنه فک تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

ستیغ پس سری خارجی

ستیغ پس سری خارجی(


External occipital crest:
A median ridge on the outer surface of the occipital bone

ستیغ پس سری خارجی:

برآمدگی میانی بر سطح خارجی استخوان پس سری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *