دسته جناغ
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
زائده خنجری جناغ
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

تنه جناغ


Body of sternum :
Is the middle portion of the sternum

:تنه جناغ
بخش میانی جناغ است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *