تنه جناغ
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
زاویه ی استرنال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زائده خنجری جناغ


Xiphoid process of sternum :
Is the smallest and most inferior region of the sternum

:زائده خنجری جناغ
کوچکترین و تحتانی ترین بخش جناغ است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *