زائده خنجری جناغ
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
بریدگی ژوگولار
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زاویه ی استرنال


Sternal angle :
Is formed by the articulation of the manubrium and the body of the sternum

زاویه ی استرنال
از اتصال مانوبریوم و تنه ی استخوان جناغ ایجاد تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *