شریان چرخشی بازویی خلفی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان طرفی فوقانی اولنار
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان بازوییBrachial artery:
Is the major blood vessel of the (upper) arm It is the continuation of the axillary artery beyond the lower margin of teres major muscle

:شریان بازویی
شریان اصلی بازو است این شریان از کنار تحتانی عضله گرد بزرگ در امتداد شریان آگزیلاری قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *