ورید تحت ترقوه ای
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان بازویی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان چرخشی بازویی خلفی


Posterior humeral circumflex artery:
Arises from the third part of axillary artery at the lower border of the subscapularis, and runs posteriorly with the axillary nerve through the quadrangular space

:شریان چرخشی بازویی خلفی
در کنار تحتانی عضله تحت کتفی از قسمت سوم شریان آگزیلاری جدا می شود و با عصب آگزیلاری از طریق فضای چهارگوش به سمت خلف میرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *