درز ساژیتال
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
درز لامبدوئید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

برگما

برگما


Bregma:
The point of junction of the coronal and sagittal sutures of the skull

برگما:
نقطه ی اتصال درز های کورونال و ساجیتال جمجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *