ناودان پتروزال کوچک
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگما
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

درز ساژیتال

درز ساژیتال


Sagittal suture:
The deeply serrated articulation between the two parietal bones in the median plane of the top of the head

درز ساژیتال:
مفصل عمیق دندانه دار بین دو استخوان آهیانه در صفحه ی میانی سقف سر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *