کانال کاروتید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
درز ساژیتال
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان پتروزال کوچک

ناودان پتروزال کوچک


Lesser petrosal groove:
A groove on the anterior surface of the petrous part of the temporal bone that accommodates the lesser petrosal nerve in its course to the otic ganglion

ناودان پتروزال کوچک:
ناودانی بر روی سطح قدامی بخش پتروس استخوان گیجگاهی که جایگاهی برای عصب پتروزال کوچک تا گانگلیون اوتیک فراهم می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *