برآمدگی پس سری داخلی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ناودان پتروزال کوچک
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

کانال کاروتید

کانال کاروتید


Carotid canal:
A passage through the petrous part of the temporal that transmits the internal carotid artery and accompanying plexuses of veins and autonomic nerve

کانال کاروتید:
راه عبوری در بخش پتروس استخوان گیجگاهی که شریان کاروتید داخلی و شبکه های وریدی و اعصاب اتونوم همراه آن را منتقل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *