ستیغ پس سری داخلی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
کانال کاروتید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

برآمدگی پس سری داخلی

برآمدگی پس سری داخلی


Internal occipital protuberance:
A prominence situated on the inner surface of the occipital bone

برآمدگی پس سری داخلی:
برآمدگی قرار گرفته بر سطح داخلی استخوان پس سری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *