استخوان تالوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استخوان ناویکولار
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

استخوان کالکانئوس


Calcaneus bone:
Is a large bone that forms the foundation of the rear part of the foot. The calcaneus connects with the talus and cuboid bones

:استخوان کالکانئوس
استخوانی بزرگ است که ساختار قسمت پشتی پا را تشکیل می دهد. کالکانئوس به استخوانهای تالوس و کوبوئید متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *