شریان لبی فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان ساب کلاوین
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

سینوس کاروتید


Carotid sinus:
Located just above the bifurcation of the common carotid artery at the base of the internal carotid artery. Regulating and maintaining blood pressure

:سینوس کاروتید

درست در بالای دوشاخه شدن شریان کاروتید مشترک در قاعده ی شریان کاروتید داخلی قرار دارد. فشار خون را تنظیم و حفظ می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *