سینوس کاروتید
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان مهره ای
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان ساب کلاوینُSubclavian artery:

Right and left subclavian arteries have different origins:
right subclavian artery (RSA) is one of the terminal branches of the brachiocephalic artery
left subclavian artery (LSA) arises ascending aorta

:شریان ساب کلاوین

:شریان های ساب کلاوین چپ و راست مبدا هایی متفاوت دارند

شریان ساب کلاوین راست یکی از شاخه های انتهایی شریان براکیوسفالیک است

شریان ساب کلاوین چپ از آئورت صعودی منشا می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *