شریان ساب کلاوین
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
تنه تیروسرویکال
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان مهره ای

Vertebral artery:
Is a major artery of first part of subclavian artery that supplies the upper spinal cord, brainstem, cerebellum and a part of the posterior cerebral hemisphere

:شریان مهره ای
شریان اصلی اولین بخش شریان ساب کلاوین است و که بالای طناب نخاعی، ساقه مغز، مخچه و بخش خلفی نیمکره مغزی را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *