ورید مرکزی شبکیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
مشیمیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

شریان مرکزی شبکیه


Central retinal artery :
The first branch of the ophthalmic artery, and it supplies nerve fibers in the optic nerve as well as the inner layers of the retina

:شریان مرکزی شبکیه
اولین شاخه شریان افتالمیک که رشته های عصب اپتیک و بخش داخلی شبکیه را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *