تیغه غربالی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
شریان مرکزی شبکیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

ورید مرکزی شبکیه


Central retinal vein :
A short vein that runs through the optic nerve, and drains blood from the capillaries of the retina into either superior ophthalmic vein or into the cavernous sinus directly

:ورید مرکزی شبکیه
ورید کوتاهی که در ضخامت عصب اپتیک طی مسیر می کند و خون مویرگ های شبکیه را به ورید افتالمیک فوقانی یا سینوس کاورنوس تخلیه می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *