قرنیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
ورید مرکزی شبکیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

تیغه غربالی


Lamina cribrosa :
A mesh-like structures which allows nerve fibres of the optic nerve to pass through the sclera

:تیغه غربالی
ساختار توری مانندی که از طریق آن عصب اپتیک از صلبیه خارج می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *