صلبیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
تیغه غربالی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

قرنیه


Cornea :
The transparent front part of the eye that covers the iris, pupil, and anterior chamber

:قرنیه
قسمت شفاف قدامی چشم است که عنبیه، مردمک و اتاقک قدامی را می پوشاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *