گلوبوس پالیدوس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
شیار هیپوتالامیک
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

مخچه


Cerebellum :

Sits at the base of the brain in the posterior cranial fossa below the tentorium and behind the brainstem

: مخچه

در قاعده مغز در حفره کرانیال خلفی زیر تنتوریوم و پشت ساقه مغز قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *