مخچه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
ساب تالاموس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

شیار هیپوتالامیکHypothalamic sulcus :

Is a transverse groove along the inside of each lateral wall of the third ventricle of the brain and runs from the interventricular foramen back to the cerebral aqueduct

: شیار هیپوتالامیک

ناودانی عرضی در طول سطح طرفی بطن سوم مغز می باشد و از سوراخ بین بطنی تا قنات مغزی کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *