شیار افقی مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
پایک مخچه ای فوقانی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

مخچهCerebellum:
Sits at the base of the brain in the posterior cranial fossa below the tentorium and behind the brainstem

:مخچه
در قاعده مغز در حفره کرانیال خلفی زیر تنتوریوم (چادر مخچه)و پشت ساقه مغز قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *