اتاقک قدامی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
لیمبوس قرنیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

زوائد مژگانی


Ciliary process :
One of the folds on the ciliary body, connected with the suspensory ligament of the lens

:زوائد مژگانی
یکی از چین های جسم مژگانی است که با رباط آویزان کننده به عدسی متصل می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *