اتاقک خلفی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
زوائد مژگانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

اتاقک قدامی


Anterior chamber :
The aqueous humor-filled space inside the eye between the iris and the cornea’s innermost surface

:اتاقک قدامی
یک فضای پر شده با مایع زلالیه در چشم که بین عنبیه و سطح داخلی قرنیه قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *