عدسی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
اتاقک قدامی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

اتاقک خلفی


Posterior chamber :
A narrow space behind the peripheral part of the iris, and in front of the suspensory ligament of the lens and the ciliary processes

:اتاقک خلفی
یک فضای باریک در پشت قسمت محیطی عنبیه و در جلوی رباط های آویزان کننده ی عدسی و زوائد مژگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *