زجاجیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
اتاقک خلفی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عدسی


Lens :
A transparent, biconvex structure in the eye that helps to refract light to be focused on the retina

:عدسی
یک ساختار محدب الطرفین شفاف در چشم که در متمرکز کردن نور روی شبکیه کمک می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *