خط دندانه دار
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عدسی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

زجاجیه


Vitreous body :
The clear gel that fills the space between the lens and the retina of the eyeball

:زجاجیه
ژل شفافی که فضای بین عدسی و مشیمیه را پر می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *