ستون قدامی فورنیکس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
فیمبریای فورنیکس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

رابط فورنیکس


Commissure of fornix :

Is a thin, triangular sheet of transverse (horizontal) fibers. It is located on the inside of the brain’s fornix

: رابط فورنیکس

صفحه نازک و مثلثی از الیاف عرضی (افقی) است که در سطح داخلی فورنیکس مغز قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *