بزرگ سیاهرگ زیرین
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان ایلیاک داخلی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان های ایلیاک مشترکCommon iliac arteries :
Are two large arteries that originate from the aortic bifurcation at the level of the fourth lumbar vertebra

:شریان های ایلیاک مشترک
دو شریان بزرگ هستند که از محل دو شاخه شدن آئورت در سطح مهره چهارم کمری شروع می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *