رباط تراپزوئید
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مفصل رادیولنار پروگزیمال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رباط کونوئیدConoid ligament:
Is the posterior and medial fasciculus of the coracoclavicular ligament. It is formed by a dense band of fibers, conical in form, with its base directed upward

:رباط کونوئید
رشته های خلفی و داخلی رباط کوراکوکلاویکولاراست. این رباط مخروطی شکل بوسیله باند متراکمی از الیاف تشکیل شده است و قاعده آن به سمت بالا می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *